z4976994383462 39bb2ab4515cc5e5f8ce6b63ade3196a

Bảo hành trọn đời

Đội ngũ chuyên gia làm sạch nhẫn chuyên nghiệp.

Chỉnh kích thước nhẫn

Nhẫn đính hôn và nhẫn cưới (kể từ ngày 01/01/2020)
* Sửa đổi kích thước nhẫn miễn phí trọn đời.
* Miễn phí đổi size nhẫn lần đầu.
* Nếu việc sửa đổi kích thước vượt quá kích thước vòng tiêu chuẩn, một khoản phí kích thước đặc biệt bổ sung sẽ được tính (báo giá riêng sẽ được cung cấp).
Kỷ niệm / Đồ trang sức thời trang.
* Đối với nhẫn thuộc dòng Eternity và một số kiểu nhất định: sẽ có báo giá riêng.

z4976994397306 2e0995c0cd6c9ad52ef319546d926af2
z4976994402208 5921d57ab40ef474820be5b163c55be0

Sửa chữa trang sức

Nhẫn đính hôn・Nhẫn cưới
* Sửa chữa miễn phí trong năm đầu tiên.
* Sửa chữa miễn phí nếu kim cương gắn rơi ra trong năm đầu tiên. Sau đó sẽ tính phí riêng lẻ.
* Do phương pháp xử lý, dịch vụ miễn phí có thể không áp dụng cho một số sản phẩm.
* Không áp dụng cho đá chủ hoặc kim cương gắn màu hồng của nhẫn đính hôn.

Trang sức kỷ niệm / Trang sức thời trang:
* Sửa chữa miễn phí trong năm đầu tiên. Sau đó sẽ tính phí riêng
* Việc sửa chữa có thể không thực hiện được nếu một số phụ kiện nhất định bị mất hoặc hư hỏng.