Thất tịch cầu duyên
Thất tịch cầu duyên
Thất tịch cầu duyên
Vu Lan Báo Hiếu

DUY NHẤT TRONG NĂM 

Ưu đãi 15% trang sức ổ kim cương | 20% trang sức CZ
TỪ 16/08/2023 – 15/09/2023
Engagement Rings Collection
that-tich-cau-duyen

Cặp nhẫn cưới kim cương The Heart’s Choice

23.300.000 VNĐ

Cặp nhẫn cưới kim cương Our Mornings

21.300.000 VNĐ

Cặp nhẫn cưới kim cương The Fate

21.200.000 VNĐ

Thế giới quà tặng

Niềm vui bất tận

Kim cương GIA EVS 4li3

Chỉ còn 14.980.000đ

Trang sức kỉ niệm

Kết đôi hoàn hảo

JDR1594 LM

Cơ hội sở hữu NHẪN CƯỚI TRONG MƠ với ưu đãi lên tới 20%.

Dành cho Hoá Đơn Bất Kì từ 16/8 đến 15/9